Żyto

Żyto posiada niskie wymagania co do jakości gleby i klimatu i z tego powody można je uprawiać na zimniejszych względnie mniej żyznych obszarach.

Zbiór ziaren żyta wynosi w przybliżeniu od 5 do 6 t na hektar, stosunek ziarna do słomy wynosi około 1:1,6. Daje to łączny zbiór w ilości od 13 do 15 t suchej masy na hektar. Z faktu, iż żyto można zbierać tylko jeden raz w roku, a więc tylko sezonowo, zakiszenie jest szczególnie uzasadnione, ponieważ umożliwia przez cały rok utrzymanie podłoża o takich samych właściwościach. Tabela 1 przedstawia najważniejsze dane dotyczące kiszonki żyta.

Tabela 1: Właściwości kiszonki żyta (całe rośliny)

podłoże

sm

smo

N

NH4

P

uzysk biogazu

zawartość CH4

[%]

[% sm]

[% sm]

[m 3 /t śm]

[m 3 /t smo]

[% obj.]

żyto

30-35

92-98

4,0

0,57

0,71

170-220

550-680

około 55

Dane dotyczące stężeń metali ciężkich są obecnie niedostępne, jednak z reguły nie przekraczają dopuszczalnych granic dotyczących artykułów spożywczych.

Całoroczne magazynowanie jest możliwe, jak już wspomniano, poprzez zakiszenie materiału, bez szczególnych wymagań odnośnie higieny lub substancji zakłócających.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *