Zasoby energetyki słonecznej w Polsce

W Polsce występują dobre warunki do czerpania energii słonecznej. Średnie ilości energii możliwej do zaabsorbowania w ciągu roku na 1 m2 na terenie Polski przedstawiono na mapce poniżej. Może ona posłużyć do oszacowania rzeczywistej ilości energii jaką otrzymamy z kolektorów , które chcemy zainstalować w naszym domu.


Rys. 1. Całkowite ilości energii słonecznej możliwej do pozyskania na obszarze Polski w ciągu roku (na podstawie zapisów z lat 1956-1975 prowadzonych przez około 30 stacji meteorologicznych)


Rys. 2. Średnia ilość godzin słonecznych w ciągu roku na obszarze Polski (na podstawie zapisów z lat 1951-1980 prowadzonych przez około 60 stacji meteorologicznych)

W przykładzie poniżej przedstawiony jest sposób obliczenia spodziewanej ilości energii, uzyskanej w ciągu roku z instalacji solarnej, zbudowanej z 4 kolektorów płaskich o wymiarach panelu 1.0m x 2.0m – rozwiązanie typowe dla domków jednorodzinnych.

Przykład

Całkowita powierzchnia instalcji solarnej:

Ilość energii zaabsorbowanej w ciągu roku przez kolektory słoneczne:

Energia elektryczna pobierana przez instalację solarną w ciągu roku pracy:

Ilość energii zaabsorbowanej, po uwzględnieniu wkładu energii elektrycznej :

Całkowity koszt energi zaoszczędzonej w ciągu roku, w stosunku do energii elektrycznej:

Wynika stąd że energia elektryczna potrzebna do pracy instalacji solarnej (pobieranej przez pompy, zawory i automatykę) stanowi TYLKO około 1% PRZETWORZONEJ ENERGI SŁONECZNEJ. Jest to więc jeden z najbardziej EKONOMICZNYCH I EKOLOGICZNYCH rodzajów energii.

Aby budowa instalacji solarnej np. w domku jednorodzinnym była opłacalna, musi zakładać zainstalowanie minimum 6 do 8 m2 powierzchni kolektorów słonecznych. Przy mniejszej powierzchni ilości energii uzyskanej w ciągu roku nie będą znaczące, a okres zwrotu kosztów znacznie się wydłuży.

Pozyskana przez instalację solarną energia może być następnie magazynowana w zbiornikach buforowych i wykorzystywana do celów grzewczych,a w szczególności do:
– przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
– podgrzania wody basenowej )
– wspomagania centralnego ogrzewania (c.o.), szczególnie dla ogrzewania niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego lub ściennego)

ZALETY INSTALACJI SOLARNYCH:
– ekologiczność (brak emisji CO2 i SOx i NOx )
– obniżenie kosztów energii konwencjonalnej na cele grzewcze
– niskie koszty eksploatacyjne
– małe powierzchnie pomieszczeń pod urządzenia solarne.
– w przyszłości możliwość uzyskania odliczeń ze względu posiadanie ekologicznych źródeł energii

WADY:
– wyższe w stosunku do kotłowni konwencjonalnych koszty inwestycyjne

Autor: Piotr Dziubiński

Artykuł w formacie pliku .doc można pobrać Klikając

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *