Zainwestują miliony w polską energię odnawialną

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych pośredniczy w rozmowach w sprawie realizacji 12 projektów związanych z wytwarzaniem odnawialnej energii elektrycznej lub produkcją urządzeń dla tej energetyki. Mają one szansę realizacji już w bieżącym i przyszłym roku.
Jak powiedział Sławomir Majman członek zarządu PAIIZ podczas konferencji poświęconej perspektywom rozwoju OZE, jeżeli projekty te zostaną sfinalizowane powstanie od 500 do 600 nowych miejsc pracy. Łączna wartość tych inwestycji sięgnie 1,5 mld euro (średnio – po 125 mln euro). Ze względu na toczące się negocjacje, Sławomir Majman nie ujawnił jednak innych szczegółów.

Sebiastian Stępnicki z Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki przypomniał, że nadal trwają prace legislacyjne normujące funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, w tym OZE. W projekcie nowelizowanej ustawy Prawo energetyczne zakłada się utrzymanie modelu pomocy publicznej dla inwestorów OZE w postaci tzw. zielonych certyfikatów. W czerwcu br. Rada Ministrów powinna przyjąć program budowy biogazowni.

Przedsiębiorcy, samorządy oraz inne podmioty, decydujący się na inwestycje w produkcję OZE lub urządzeń do jej wytwarzania mogą liczyć na dofinansowanie ze środków pomocy unijnej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje i pożyczki z UE ujęte są w tzw. czterech działaniach osi priorytetowej 9 i 10, które są częścią Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Warunki otrzymania wsparcia są podobne w różnych projektach; i tak można np. liczyć na 30-50 proc. pokrycie wydatków kwalifikowanych dla projektów o wartości minimum 20 mln euro (projekty o wartości min. 10 mln euro są dofinansowanie ze środków regionalnej pomocy), jeden projekt może uzyskać maksymalnie kwotę 40 mln euro.

Do 27 kwietnia trwa natomiast konkurs ogłoszony przez NFOŚiGW na nabór projektów w 2009 roku, które mogą skorzystać z jego pomocy finansowej. Głównym celem konkursu jest wspieranie projektów inwestycyjnych związanych z OZE o wartości pow. 10 mln zł. Pomoc polega na niskooprocentowanym kredycie (6 proc.), udzielanym na 15 lat, który może być częściowo umorzony (do 50 proc.). W tym roku inwestorzy mogą łącznie skorzystać z 750 mln zł takich pożyczek, a w latach 2009-2012 – na kwotę 1,5 mld zł.

– Przygotowujemy właśnie drugą cześć programu wsparcia, wspólnie w wojewódzkimi funduszami, którego celem jest pomoc dla inwestycji o kwocie 1-10 mln zł – powiedział Leszek Katkowski z NFOŚiGW. – Natomiast jeszcze w końcu tego roku opracujemy trzeci program, dla przedsięwzięć inwestycyjnych o skali mniejszej niż 1 mln zł, skierowany głównie do osób fizycznych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *