Wymagania klimatyczno-glebowe

Miskantus jest rośliną ciepłolubną (szlaku metabolicznego C4), oznacza to szczególnie efektywną formę fotosyntezy, która zapewnia duży przyrost biomasy z powierzchni asymilowanej, a wiąże się z koniecznością dobrego nasłonecznienia.

Gatunki traw Miscanthusa nie mają dużych wymagań glebowych. Z powodzeniem można lokalizować plantacje tego gatunku na glebach IV i V klasy, a nawet na glebach klasy VI pod warunkiem, że stanowisko nie będzie stale przesuszone. Z kolei prowadzenie uprawy miskanta na glebach klas wyższych (III a i b) będzie skutkowało możliwością uzyskania wysokich i stabilnych plonów w poszczególnych latach uprawy, w mniejszym stopniu zależnych od zastosowanego poziomu agrotechniki (nawożenie). Sadzonki tych rośliny, szczególnie miskanta olbrzymiego, w pierwszych dwóch latach są bardzo wrażliwe na poziom wody gruntowej, który nie powinien być niższy niż 2 m. Roczna suma opadów powinna oscylować wokół 600 mm, a średnia roczna temperatura powietrza winna wynosić 80C. Odczyn pH może wahać się w szerokich granicach od 4,5 do 8,2, ale najkorzystniejszym jest zbliżony do 6,2. Młode rośliny są mało odporne na przymrozki, dlatego optymalnym terminem sadzenia jest okres po tzw. dniach ogrodnikach, czyli po 15 maja. Miskant cukrowy jest odporny na niskie temperatury.
Rośliny miskanta dzięki silnie rozwijającemu się systemowi korzeniowemu są odporne na okresowe posuchy oraz zacieniające sąsiedztwo drzew, co nie jest bez znaczenia przy okresach suszy występujących na obszarze Polski. Sprawdza się na terenach nierównych, ze skłonami, gdzie gleba narażona jest na silną erozję. Z tego też względu istnieje również możliwość wykorzystania tego gatunku jako rośliny przeciwerozyjnej. Powinny to być gleby średnio zwięzłe, o podłożu piaszczystym, z niskim poziomem wód gruntowych.

Źródło:
dr inż. Anna Edyta Gutowska MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku – drewno.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *