Współpraca PIGEO i PTEW

Współpraca PIGEO i PTEW

29 października br. w siedzibie PIGEO odbyło się spotkanie Prezesa Polskiego Towarzystwa Energetyki Wiatrowej (PTEW ) Bogdana Gutkowskiego i Dyrektora Generalnego PIGEO Macieja Stryjeckiego. Rozmowy dotyczyły współpracy obydwu organizacji, zwłaszcza w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej na morzu.

PTEW, wraz z partnerami z państw nadbałtyckich, wdraża projekt „Perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej na przybrzeżnych obszarach Litwy, Polski i Rosji”, a także jest współinicjatorem powstania Klastra Bałtyckiej Energetyki Przybrzeżnej BOSEC. Dyrektor Stryjecki, po zapoznaniu się z założeniami obydwu projektów, wyraził wolę współpracy i wsparcia przez PIGEO działań PTEW w zakresie rozwoju energetyki wiatrowej na Bałtyku. PIGEO będzie partnerem PTEW przy organizacji konferencji poświęconej tej tematyce, zaplanowanej przez Towarzystwo na kwiecień 2008.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *