Wreszczie więcej energii

Większy udział odnawialnych źródeł energii

Jak twierdzi prezes Urzędu Regulacji Energetyki Wiesław Wójcik teoretycznie jest to możliwe, ale wymaga zrealizowania odkładanych inwestycji w budowę stopni wodnych.

W ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano ok. 4,2 tWh zielonej energii. Jej udział w sprzedaży do odbiorców końcowych wzrósł do 3,7 proc., czyli nawet powyżej założonego przez Ministerstwo Gospodarki celu 3,6 proc. Do 2010 roku powinno to być już 10,4 proc. i z tym mogą być problemy.
– Nawet jeśli kilkakrotnie wzrośnie produkcja energii z wiatru, to bez dużych elektrowni wodnych realizacja tego celu będzie niemożliwa – podkreślił Wiesław Wójcik.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad programem, który pozwoli Polsce zrealizować unijne zobowiązania. Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektora Departamentu Energetyki MG, ujawnił, że resort zamierza zaliczyć wszystkie odpady komunalne do odnawialnych źródeł energii. To pozwoli wykorzystywać ciepło powstałe ze spalania śmieci do rozliczenia się z unijnych zobowiązań.

W Polsce, poza biomasą, głównym źródłem zielonej energii jest woda, biogaz i wiatr. Przewiduje się, że szybko będzie rosła moc elektrowni wiatrowych, natomiast słabiej będzie rozwijało się współspalanie.

Od nowego roku przepisy zmuszą elektrownie do wykorzystywania biomasy z upraw, co ma zmniejszyć współspalanie drewna. Większość elektrowni nie jest jednak na to przygotowana.
Unia Europejska zobowiązała się do redukcji o 20 proc. do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł ma wzrosnąć w tym czasie do 20 proc., z czego połowa powinna obowiązkowo pochodzić z biopaliw. Realizacja unijnego celu ma zostać podzielona między kraje członkowskie.

Źródło: Rzeczpospolita

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *