Wielka Brytania: przed rokiem 2020 gospodarstwa domowe zasilane energią z wiatru

Wielka Brytania: przed rokiem 2020 gospodarstwa domowe zasilane energią z wiatru

Według planu rządowego opublikowanego 10 grudnia bieżącego roku, Wielka Brytania zamierza zainstalować na angielskim wybrzeżu do 7 tyś. turbin wiatrowych, by przed rokiem 2020 za pomocą energii wiatru pokryć zapotrzebowanie gospodarstw domowych.

„Zarys planu, do którego dziś przystępujemy daje możliwość by przed rokiem 2020 wykorzystywać 25GW ekologicznej energii uzyskanej z nadbrzeżnych wiatrów, niezależnie od 8GW już zaplanowanych” – powiedział w swoim oświadczeniu brytyjski sekretarz do spraw energii, John Huston. Elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 33GW wyprodukowałyby wystarczająco dużo energii elektrycznej by zasilić 25 milionów domostw.

Oczywiście w przypadku tak dużej inwestycji konieczne jest zbadanie wpływu turbin wiatrowych na środowisko naturalne. „Gdyby jednak udało się zrealizować zamierzenia, to w roku 2020 ilość energii generowanej za pomocą nadbrzeżnych turbin wiatrowych, byłaby wystarczająca do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną niemal w każdym brytyjskim domu” – powiedział Huston. „Ta inwestycja może stać się kluczowym elementem w realizacji celów wytyczonych przez Unię Europejską, która na rok 2020 zakłada 20-procentowy udział źródeł odnawialnych w produkowanej energii”. Na dzień dzisiejszy w Wielkiej Brytanii udział ten sięga 5 procent.

Hutton przyznaje, że plany budowy elektrowni wiatrowych polegające na usytuowaniu wielu turbin w odległościach 1.6 km od siebie mogłyby niekorzystnie zmienić wygląd angielskiego wybrzeża ale jak zaznacza, może to być cena jaką będzie trzeba zapłacić na drodze do „czystszej” energii. „Nie jest możliwe przestawienie się na technologie niskoemisyjne bez dokonania realnych zmian, które są dostrzegalne dla ludzi”, powiedział Hutton w przed swoim wystąpieniem w BBC.

Plany brytyjskie uwzględniają również budowę największej farmy wiatrowej na świecie o szacowanym koszcie sięgającym 1,5 bilona funtów (2,08 bilonów euro, 3,06 bilionów dolarów). Farma wiatrowa, która już zyskała aprobatę w grudniu ubiegłego roku, składać się będzie z 341 turbin usytuowanych w ujściu Tamizy. Sama farma będzie produkować 1GW energii wystarczającej do zasilania 750 tyś. gospodarstw domowych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *