Warsztaty: Jak tanio i efektywnie pozyskać ciepło ze Słońca – wrzesień 2010

Szanowni Państwo,

Rzeczpospolita zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących wykorzystania cieplnej energii słonecznej, które odbędzie się w dniu 17 wrześnie 2010 roku w Siedzibie Rzeczpospolitej w Warszawie.

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy i praktycznych umiejętności przy doborze i montażu instalacji słonecznych w aspekcie Dyrektywy UE z dn. 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione podstawy pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania energii promieniowania słonecznego, zasady projektowania oraz przykłady realizacji układów cieplnej energetyki słonecznej. Będą omówione także wytyczne dotyczące montażu kolektorów słonecznych wraz z układem, zasady eksploatacji i konserwacji urządzeń energetyki słonecznej oraz wybrane zagadnienia prawno–finansowe, w tym informacje o dotacjach przeznaczonych na realizację projektów w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE).

więcej informacji na stronie internetowej działu Konferencji i Szkoleń Rzeczpospolitej: http://szkolenia.rp.pl/main/oferta.php?idEvents=566


admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *