USA: Szczyt ONZ w Nowym Jorku

Przywódcy 150 państw spotkali się wczoraj w Nowym Jorku – na dzień przed otwarciem dwudniowego szczytu ONZ, by omówić wspólne działania na rzecz powstrzymania postępujących zmian klimatycznych .

Spotkanie klimatyczne odbyło się na boku sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i było wstępem do negocjacji w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych , które odbędą się w grudniu tego roku na indonezyjskiej wyspie Bali.

Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon powiedział, że „czas na rozważania minął, potrzeba nam przełomu”. Politycy, w tym prezydent RP Lech Kaczyński, wzywali ONZ do uchwalenia nowego protokołu zastępującego porozumienie z Kioto , którego ważność wygaśnie w 2012 r.

„Ocieplenie staje się jednym z kilku centralnych problemów świata. ONZ jest miejscem, by o tej sprawie dyskutować i działać” – powiedział prezydent Kaczyński.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *