USA i Chiny założą ośrodek badań nad czystą energią

Stany Zjednoczone i Chiny zapowiedziały w środę utworzenie wspólnego ośrodka badań nad odnawialnymi źródłami energii. Amerykański minister handlu Gary Locke zaapelował do Pekinu o niestawianie handlowych barier zielonym technologiom.

Oba kraje są największymi producentami gazów cieplarnianych na świecie.

Ośrodek badawczy to próba osiągnięcia kompromisu przez rządy obu krajów, mające odmienne zdanie w kwestii przystąpienia Chin do grupy bogatych państw i systemu kwot emisji gazów cieplarnianych, który ma zahamować dalsze niszczące dla środowiska zmiany klimatu.

Na sfinansowanie ośrodka, z siedzibami w obu krajach, przewidziano na początek 15 mln dolarów. Jego prace mają skoncentrować się na czystych technologiach z zastosowaniem węgla oraz „czystych” pojazdach i budownictwie – powiedział amerykański minister energetyki Steven Chu, który spotkał się z chińskim ministrem ds. nauki i techniki Wan Gangiem.

Chu i Locke składają w Pekinie wizytę, której celem jest przekonanie Chin do promowania czystych źródeł energii (słonecznej, wiatrowej, biopaliw) w sektorze prywatnym.

Locke zaapelował do Chin, by nie stawiały barier czystym technologiom. Według niektórych spółek Pekin usiłuje rozbudowywać przemysł, chroniąc chińskie firmy przed konkurencyjnością i nie dopuszczając zagranicznych podmiotów do udziału w energetyce wiatrowej i innych projektach.

Prezydent USA Barack Obama widzi w rozwoju odnawialnych źródeł energii sposób na zwiększenie wzrostu amerykańskiej gospodarki i przyrost miejsc pracy.

Chiny promują rozwój energetyki solarnej, wiatrowej i wodnej, by zmniejszyć zależność od importu ropy i gazu. Pekin nie chce zobowiązać się jednak do zmniejszenia emisji, twierdząc, że to bogate kraje powinny zmniejszyć objętość produkowanych przez siebie gazów cieplarnianych.

Locke przypomniał, że globalnemu środowisku jest obojętne, skąd biorą się gazy cieplarniane.

„Nie chcemy, żeby za 50 lat międzynarodowa społeczność winiła o to Chiny” – powiedział.

Większość naukowców zgadza się co do tego, że nawet niewielki wzrost temperatur na świecie doprowadzi do katastrofalnych zmian w następowaniu pór roku, pociągnie za sobą burze i susze, zagrozi plonom i uprawom.

Wcześniej w środę Chu wezwał kraje rozwijające się do przyjęcia docelowych wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Jeśli Chiny nie zaczną w większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii, „ilość dwutlenku węgla, jaki wyemitują w najbliższych 30 latach, będzie równy całej jego emisji przez USA w ich historii” – powiedział Chu w przemówieniu do studentów na pekińskim Uniwersytecie Tsinghua.

Pekin sprzeciwia się proponowanej przez USA legislacji, która nałożyłaby opłaty na kraje, które nic nie robią, by zmniejszyć wielkość emisji gazów cieplarnianych.

„Nasze zatroskanie dotyczy głównie tego, że wdrożenie takiej strategii zaszkodzi interesom krajów rozwijających się” – powiedział w środę rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Yao Jian.

Yao powiedział, że Pekin za takimi przepisami dostrzega motywację protekcjonistyczną i ostrzegł, że może ona doprowadzić do odwetu ze strony krajów rozwijających się. A to „nie byłoby niczym dobrym dla wspólnego rozwiązywania obecnego kryzysu finansowego” – dodał.

Locke wezwał też Chiny do działań na rzecz ożywienia światowej gospodarki przez większe otwarcie swoich rynków i złagodzenie kontroli walutowej.

„Jeśli Chiny dopuściłyby do bardziej elastycznych kursów wymiany i otworzyły swoje wewnętrzne rynki dla importu i bezpośrednich zagranicznych inwestycji, przyspieszyłoby to powrót do wzrostu gospodarczego na świecie” – powiedział Locke.

Ostrzegł też, że protekcjonizm lub wykluczanie zagranicznych spółek z kontraktów chińskich byłby „poważnym zagrożeniem dla współpracy handlowej”.(PAP)

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *