Szkolenia o OZE

Propagowanie wiedzy, inicjatywy edukacyjne o energetyce Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) są podstawowym zadaniem wortalu www.Agroenergetyka.pl, a realizowane są również poprzez działalność szkoleniową w postaci:

  • wykładów,
  • seminariów,
  • warsztatów,
  • konferencji

Szkolenia proponowane przez Agroenergetyka.pl możemy podzielić na:

  • szkolenia otwarte, tj. takie, na które zapraszani są wszyscy zainteresowani tematem słuchacze
  • szkolenia zamknięte (tzw. dedykowane), realizowane na potrzeby danej firmy i jej zamkniętego grona pracowników.

Poniżej mozna odnaleźć przykładowy program szkolenia. Prowadzimy szkolenia dla inwestorów zainteresowanych rynkiem odnawialnych źródeł energii elektrycznej, cieplnej. Programy obejmują kwestie związane z rozpoczeciem działalności na rynku energii, zasadami wspierania rozwoju rynku OŹE (tzw. zielone certyfikaty) oraz szacowaniem przyszłych przychodów ze sprzedaży energii i świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.

Zainteresowane firmy i instytucje prosimy o kontakt: redakcja@agroenergetyka.pl

POZYSKIWANIE I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
1 Dzień (7 godz.)
Cel Szkolenie ma na celu zapoznanie się oraz uświadomienie roli odnawialnych źródeł energii we współczesnej energetyce
Program szkolenia 1. Odnawialne Źródła Energii w Polsce
– Energetyka odnawialna w polityce energetycznej Polski i UE
– Prawne, polityczne aspekty rozwoju OZE w Polsce
– Plany, strategie rozwoju energetycznego gmin, powiatów w systemie planowania energetycznego z wykorzystaniem OZE
– Bariery utrudniające rozwój OZE w Polsce
– Przykłady wykorzystania odnawialnych źródeł energii

2. Energia Słoneczna
– Dostępność wykorzystania energii słonecznej w warunkach krajowych dla celów użytkowych
– Słoneczne systemy grzewcze i fotowoltaiczne – rodzaje i zastosowanie
– Budownictwo niskoenergetyczne – rozwiązania architektury słonecznej
– Analiza wykorzystania energii słonecznej – koszty i korzyści

3. Energia Wiatru
– Kierunki rozwoju energetyki wiatrowej na świecie
– Energia wiatru na tle bilansu energetycznego Polski
– Elektrownie wiatrowe – rodzaje, budowa, zastosowanie

4. Biomasa
– Rośliny energetyczne
– Ekonomiczne i ekologiczne aspekty kreujące produkcję biomasy krzaczastych form wierzby w Polsce
– Wykorzystanie biomasy i jej technologie
– Regionalne rynki zbytu

5. Energia Wody
– Dostępność energii wodnej w warunkach krajowych
– Lokalizacje MEW i zalety związane z poszczególnymi umiejscowieniami
– Analiza ekonomiczna wykorzystania energii wodnej – koszty i korzyści

6. Energia Geotermalna
– Geotermia w Polsce możliwości, kierunki rozwoju, przykłady
– Warunki geotermalne i sposoby wykorzystania energii geotermalnej
– Pompy ciepła – budowa, zasada działania, zastosowanie

7. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej na lata 2007-2013 na realizację zadań związanych z OZE

Metodologia
  • Wykład/prezentacja
  • Dyskusja (analiza zagadnień)
  • Analiza przypadków
  • Warsztaty w grupach
Materiały szkoleniowe Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów;
Certyfikaty Zaświadczenie ukończenia szkolenia

Proponujemy państwu szkolenia dopasowane bezpośrednio do profilu Państwa Firmy – poprzedzone badaniem potrzeb szkoleniowych. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z:
Łukasz Rembowski
tel.: +48 889 21 00 80
redakcja@agroenergetyka.pl

Z A P R A S Z A M Y

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *