Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

25 stycznia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013.

Powyższy dokument został opracowany na podstawie ostatecznego tekstu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r. oraz propozycji przedstawionych w trakcie konsultacji przez właściwe ministerstwa sektorowe, pełniące rolę instytucji pośredniczących w systemie POIiŚ.

Opis Szczegółowy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 z dnia 25.01.2008 roku znajdziecie Państwo na portalu funduszy strukturalnych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *