„SYSTEMY INFORMATYCZNE WPOMAGAJĄCE SPRZEDAŻ ENERGII I CIEPŁA”

IX edycja seminarium z cyklu INFORMATYKA W ENERGETYCE
„SYSTEMY INFORMATYCZNE WPOMAGAJĄCE SPRZEDAŻ ENERGII I CIEPŁA”
25 maja 2010 roku, Warszawa

UDZIAL BEZPŁATNY
dla przedstawicieli administracji i sektora energetycznego

PROGRAM/

10:00 Wykład inaugurujący: Praktyczne doświadczenia z funkcjonowania rynku energii elektrycznej i ciepła. Sytuacja odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych w świetle nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne.
– Struktura rynku, w tym niezależności OSE
– Regulacje dotyczące bezpieczeństwa dostaw energii
– Rozwój rynku:
– zwiększenie uprawnień odbiorców
– ułatwienie rozwoju konkurencji w segmencie wytwórczym – systemy wsparcia
– regulacje dotyczące obowiązku giełdowego
Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki

10:40 Prezentacja Sponsora: Z prądem czy pod prąd, czyli XXI wiek w energetyce
– o nowoczesnych rozwiązaniach do zarządzania majątkiem, sprzedażą i relacjami z klientami
Jakub Rumian, Dyrektor Działu CRM i ITSM, Qumak-Sekom SA

11:20 Wykład: Podział zadań OSD i Sprzedawcy Energii w zakresie obsługi klientów:
– wymiana informacji pomiędzy OSD a Sprzedawcą;
– energia jako towar rynkowy;
– podział podstawowych zadań w obsłudze klienta;
– systemy IT u OSD i u Sprzedawcy Energii.
Stanisław Niwiński

12:00 Przerwa, poczęstunek.

12:30 Wykład: Elektroniczne narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie energetycznej i paliwowej:
– Intranet
– WEB 2.0 – serwisy społecznościowe
– Video w komunikacji elektronicznej
– Newslettery
– Strategia komunikacji wewnętrznej
– Krzysztof Urbanowicz, Mediapolis

13:30 Prezentacja firmowa: Od chaosu do harmonii, czyli o zarządzaniu tożsamością w świecie IT energetyki
Łukasz Kułacz, Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego, Qumak-Sekom SA

14:00 Prezentacja firmowa: Faktury elektroniczne i korespondencja masowa – kompleksowe rozwiązanie systemowe dla dystrybutorów energii i ciepła
– Unizeto Technologies: doświadczenie, zasięg działania, produkty
– kompleksowa obsługa papierowych i elektronicznych dokumentów transakcyjnych
– case Study
Marcin Hołub, Product Manager, Tomasz Orlewicz, konsultant, Unizeto Technologies SA

14:30 Prezentacja firmowa: Lumena S.A.

15:00 Przerwa

15:20 Wykład i dyskusja panelowa: Prawo energetyczne – stan aktualny, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zasadach sprzedaży energii i ciepła.

Giełdowy handel energią elektryczną w warunkach nałożonego od 2010 obowiązku częściowego handlu przez giełdę. Pomoc publiczna a obowiązek sprzedaży energii elektrycznej za pośrednictwem giełdy.
– Mec Paweł Hawranek, Kancelaria Radców Prawnych T. Ogłódek, M. Czarnecka

16:00 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów

WIĘCEJ INFORMACJI
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2010/iwe/index.php

BEZPŁATNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
www.cpi.com.pl/imprezy/2010/iwe/formularz_pr.php
*prosimy o zaznaczenie w polu „skąd dowiedzieli się państwo o seminarium” – portal/serwis patrona seminarium.

Kontakt z organizatorem: Agata Soboń: pr@cpi.com.pl
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *