Rozkład Weibull’a

Rozkład Weibulla – wprowadzenie

Wiatr jest czynnikiem zmiennym i nieprzewidywalnym. Związany jest on bowiem z wieloma czynnikami mającymi bezpośredni lub pośredni wpływ na jego wystąpienie w danym czasie i miejscu.

Zmienność wartości średniej rocznej prędkość wiatru jest stosunkowo trudna do przewidzenia, to jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich rozkładów prawdopodobieństwa można określić zmienność wiatru w ciągu roku.

Energetyka wiatrowa korzysta najczęściej z rozkładu prawodpodobieństwa Weibulla. Szczególnym przypadkiem rozkładu Weibulla jest rozkład Rayleigh’a. Co do samego rozkładu Weibull’a, to wziął on swoją nazwę od nazwiska szwedzkiego profesora Waloddiego Weibulla. Oprócz wykorzystania w energetyce wiatrowej Rozkład Weibulla stosuje się także w modelowaniu czasu eksploatacji elementów elektronicznych i mechanicznych a nawet w modelowaniu czasu istnienia firm i przedsiębiorstw.

Rozkład Weibulla – wykres, wzory

Rozkład Weibulla można wyrazić za pomocą równania: gdzie symbole oznaczają kolejno:

  • f(v) – częstość pojawiania się prędkości wiatru o wartości prędkości v,
  • k – parametrem kształtu,
  • A – parametrem skali

W celu wyznaczenia wartości prawdopodobieństwa wystąpienia wiatru o prędkości v korzystamy ze skumulowanego rozkład Weibulla F(v), wyrażanego przez poniższy wzór:

Występujący w powyższych wzorach parametr kształtu k charakteryzuje zmienność prędkości wiatru w stosunku do uśrednionej wartości prędkości wiatru za badany okres.

Parametry o wielkości 2.5 lub 3.0 są charakterystyczne dla miejsc o niewielkiej zmienności średniej prędkości do wartości średniej. Niskie wartości parametru k rzędu 1.5 , 1.25, 1.0 specyficzne są dla lokalizacji o dużej zmienności warunków wiatrowych w odniesieniu do wartości uśrednionych prędkości wiatru.

Źródło:
„Zależność między poziomem rozwoju energetyki odnawialnej a produkcją urządzeń dla wybranych OŹE w różnych krajach” Paweł Pociask

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *