Relacje pomiędzy jednostkami energii

Relacje pomiędzy jednostkami energii

Aby zmienić jednostkę energii na inną, należy pomnożyć ją przez przelicznik, który znajduje się na przecięciu z kolumną zamiennika, np.:
energia chemiczna w 1 kg słomy o wilgotności 15% wynosi 14,3 MJ, co odpowiada energii chemicznej zawartej w 0,81 kg drewna opałowego lub 0,41 m3 gazu ziemnego wysokometanowego.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.