Regionalne Programy Operacyjne

Instytucja Koordynująca RPO: Minister Rozwoju Regionalnego
Instytucje Zarządzające: Zarządy poszczególnych województw
Instytucje Pośredniczące

Wsparcie dla projektów:

 • energetyki wodnej, wytwarzania biomasy oraz biogazu o wartości do 10 mln PLN
 • wytwarzania energii z pozostałych źródeł odnawialnych o wartości do 20 mln PLN
 • budowy małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu o wartości do 10 mln PLN
 • budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu i energii odnawialnej o wartości do 20 mln PLN
 • inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie oraz know how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii o wartości do 20 mln PLN
 • budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o wartości do 20 mln PLN

Wartość projektu w RPO:

 • na obszarach objętych PROW
  • minimum 3 mln PLN
  • poniżej 3 mln PLN – tylko w przypadku, gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia PROW
 • na obszarach nieobjętych PROW: bez wartości minimalnej

RPO województwo zachodniopomorskie
RPO województwo pomorskie
RPO województwo warmińsko – mazurskie
RPO województwo podlaskie
RPO województwo lubuskie
RPO województwo wielkopolskie
RPO województwo kujawsko-pomorskie
RPO województwo mazowieckie
RPO województwo lubelskie
RPO województwo dolnośląskie
RPO województwo łódzkie
RPO województwo świętokrzyskie
RPO województwo opolskie
RPO województwo śląskie
RPO województwo małopolskie  
RPO województwo podkarpackie

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *