Promotor Energetyki Odnawialnej 2008

Decyzją Kapituły konkursu pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, pierwszego laureata Tytułu Promotor Energetyki Odnawialnej, laureatem V edycji Promotor Energetyki Odnawialnej w 2008 roku zostało Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC) jest pozarządową organizacją pożytku publicznego, od 1994 r. współpracującą z samorządami lokalnymi.

Członkami Stowarzyszenia są polskie gminy oraz firmy prywatne i stowarzyszenia.

Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energie Cités” mającej siedzibę w Besançon we Francji.

Prezes Stowarzyszenia, Zbigniew Michniowski, odbierając statuetkę i dyplom, powiedział:

Pragnę gorąco podziękować członkom Kapituły oraz organizatorowi konkursu za tak wielkie wyróżnienie, jakim jest Tytuł Promotora Energetyki Odnawialnej. TO prawdziwy zaszczyt znaleźć się w gronie tak zasłużonych laureatów jak prof. Maciej Nowicki, minister środowiska, Zbigniew Kamiński, dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki, dr inz. Dorota Chwieduk, przewodnicząca PTES-ISES, czy Bałtycka Agencja Poszanowania Energii.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *