Projekt MEW S.A. w Cieszynie wkracza w kolejną fazę realizacji

MEW S.A. buduje w Cieszynie elektrownię wodną o mocy 0,56 MW. Planowany termin zakończenia inwestycji to pierwsze półrocze 2011 r., a jej wartość szacowana jest na 4,9 mln zł. Obecnie trwają prace nad rurociągiem, przy pomocy którego woda z Olzy będzie transportowana do elektrowni. Z początkiem stycznia 2011 r. ruszyła kolejna faza działań związana z budową obiektu elektrowni.

– Konsekwentnie realizujemy założenia objęte harmonogramem. Konfrontacja z zimową aurą nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla tempa prac. Na chwilę obecną szereg zadań, które mogą być wykonywane przy niskiej temperaturze łączy się z układaniem rurociągu. Wyzwaniem logistycznym jest dostarczanie urządzeń na plac budowy, które realizowane jest partiami. Mając na uwadze efektywność działań oraz optymalizację czasową, organizacja dostaw odbywa się w trybie całodobowym – komentuje Michał Wilkowski, prezes MEW S.A.

Prace związane z przedsięwzięciem rozpoczęły się w październiku 2010 r. W tym okresie został zawarty kontrakt z generalnym wykonawcą inwestycji, podpisano także stosowne porozumienia w sprawie dostawy rurociągu i turbin. Dwie pierwsze fazy projektu obejmowały działania dotyczące przygotowania i organizacji placu budowy, ułożenia dróg technologicznych oraz realizacji wykopu pod budynek elektrowni oraz instalację rurociągu podziemnego. Na obecnym etapie kolejne partie rurociągu są sukcesywnie dostarczane na plac budowy, spawane i układane pod ziemią. Z początkiem stycznia 2011 r. ruszyły prace nad budową obiektu elektrowni wodnej, który powstanie na terenie parku miejskiego. Zgodnie z koncepcją architektoniczną, budynek elektrowni będzie umieszczony pod ziemią, zaś jego powierzchnia zostanie przykryta trawą, by w ten sposób zachować estetykę miejsca.

– Cieszę się, że tego typu inicjatywa związana z budową elektrowni bazującej na energii wodnej została podjęta w naszym mieście. Doceniamy jej aspekt ekologiczny. Obserwujemy sukcesywny postęp prac i widać, że ich tempo jest naprawdę intensywne. Jako osoba reprezentująca Cieszyn, mogę powiedzieć, że nasze miasto jest ambasadorem tego przedsięwzięcia i w pełni popieramy takie inwestycje – komentuje mgr inż. Mieczysław Szczurek, burmistrz Miasta Cieszyna.

Warto podkreślić, że realizacja projektu oparta jest o innowacyjne rozwiązania techniczne, rzadko spotykane w małych elektrowniach wodnych w Polsce. Mechanizm działania polega na tym, że woda jest doprowadzana do elektrowni specjalnym rurociągiem o średnicy 2200 mm i długości 510 m. Zaletą jest brak kosztów utrzymania kanału oraz wysoka niezawodność i efektywność energetyczna.

O FIRMIE:

MEWS.A. to organizacja działająca w obszarze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Celem strategicznym firmy jest stworzenie Grupy Energetycznej generującej dochody ze sprzedaży energii wytwarzanej w Małych Elektrowniach Wodnych. Aktualnie MEW S.A. prowadzi siedem projektów, w tym 0,56 MW w Cieszynie, 0,25 MW w województwie podkarpackim, 0,25 MW w podlaskim, 6 MW w małopolskim, 0,15 MW w lubelskim, 0,12 MW na terenie Wielkopolski oraz 2 MW na Dolnym Śląsku. Mając na uwadze fakt, iż przedsięwzięcia przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, firma planuje zbudować do 2013 r. elektrownie wodne o łącznej mocy 9,33 MW w stosunku do prognozowanej 2,9 MW. Dynamika działania, wolumen inwestycji MEW S.A. trzykrotnie przekraczający prognozy zawarte w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w lutym 2010 r. stanowi potwierdzenie wiarygodności oraz wartości wypracowanej na przestrzeni ponad rocznej obecności na rynku energii wodnej. Firma aktywnie pracuje nad pozyskaniem nowych lokalizacji i rozpoczęciem dalszych projektów. Poszukiwanie i wykorzystywanie dostępnych, odnawialnych źródeł energii jest konieczne dla zapewnienia trwałego rozwoju społeczeństwa. MEW S.A. jest firmą propagująca społeczną odpowiedzialność biznesu, a produkowana przez nią zielona energia współtworzy nieskażony i bezpieczny dla środowiska ekosystem. Od 18 marca 2010 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.


admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *