Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie w zakresie innowacyjnych technologii OZE na nowe inwestycje OZE w sektorze produkcyjnym i usługowym.

Priorytet I

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

—————————

Działanie 1.4.

Wsparcie projektów celowych

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel działania: podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby.

W ramach działania wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu celowego. Przygotowanie projektu oraz wdrożenie wyników projektu celowego otrzymają wsparcie finansowe w ramach działania 4.1. Programu.

Beneficjenci: przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych

Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania: 85%

—————————

Działanie 4.1.

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki

Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel działania:

  • wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4.
  • wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa Technologiczna I”

Beneficjenci:

  • przedsiębiorcy, w tym wchodzący w skład konsorcjów naukowo-przemysłowych

Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania: 85%

—————————

Działanie 4.4.

Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki

Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Cel działania: wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania: 85%

Aktualne informacje dot. POIG

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *