Pozostałe źródła (EkoFundusz, Bank Ochrony Środowiska SA)

Pozostałe źródła (EkoFundusz, Bank Ochrony Środowiska SA)

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Fundacja EkoFundusz

Projekty gospodarczego wykorzystania biogazu z sektora rolniczego, z wysypisk odpadów komunalnych i z oczyszczalni ścieków oraz gazu odpadowego z procesów przemysłowych mogą ubiegać się o dofinansowanie z EkoFunduszu w ramach sektora III – Ochrona klmatu.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *