Potrzeba więcej elektrowni wodnych

W naszym kraju tylko w 41 proc. wykorzystywany jest, oceniany na 5 TWh, potencjał produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych. Jak napisał „Puls Biznesu” sytuacje tę mogą zmienić inwestycje w małe elektrownie wodne.

Według ekspertów, na których powołuje się „PB” do 2020 r. wykorzystanie dostępnego potencjału wzrośnie do 62 proc.

W ocenie gazety największym problemem rozwoju hydroenergetyki są ograniczenia lokalizacyjne wynikające między innymi z dostosowania prawa do wymogów UE. W przypadku elektrowni o mocach poniżej 10 MW problemem jest również tworzenie obszarów chronionych ” Natura 2000″.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *