Potencjał ilości biomasy ze źródeł rolniczych i przemysłowych w Polsce

Warunkiem powstania biogazowi rolniczej jest ciągły dostęp do substratów. Analizując pod tym kontem potencjał biogazowy w Polsce, założono, iż w gospodarstwach rolnych o obsadzie zwierząt powyżej 100 SD (sztuk dużych) możliwa jest produkcja biogazu wykorzystująca odchody zwierząt.

W Polsce istnieje ok. 1300 gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła, 3000 gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody, 3500 gospodarstw zajmujących się hodowlą drobiu – razem 7800 gospodarstw o obsadzie zwierząt powyżej 100 SD.

Liczba ferm bydła o obsadzie powyżej 100 sztuk:

Liczba ferm drobiu o obsadzie powyżej 5000 sztuk:

Liczba ferm trzody chlewnej o obsadzie powyżej 500 sztuk (w przypadku województwa powyżej 400 szt., dolnośląskiego powyżej 100 szt., pomorskiego powyżej 24 szt., lubelskiego powyżej 380 szt.):

Całkowity potencjał techniczny do produkcji biogazu rolniczego z odchodów zwierząt w Polsce wynosi 674 mln m3 biogazu tj.26,2 PJ, co stanowi ok. 21% potencjału teoretycznego. Potencjał ekonomiczny wykorzystania biogazu rolniczego jest jeszcze bardziej ograniczony.

Materiały o biogazie dostępne są na platformie www.energetyka.edu.pl w kursie BIOGAZ.

Z A P R A S Z A M Y ! ! !
materiał dostępny za darmo

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *