Polska popiera ograniczenie emisji CO2 i rozwój OZE

Polska popiera cele, jakie Komisja Europejska wyznaczyła w dziedzinie redukcji emisji CO2 i wykorzystania odnawialnych źródeł energii – mówi Marcin Korolec, wiceminister gospodarki.
Jednak, jak zaznacza Korolec, w planach tych konieczne jest jednak uwzględnienie specyficznych warunków panujących w poszczególnych krajach UE.

Wiceminister przypomniał, że w styczniu br. Komisja Europejska przedstawiła pakiet energetyczno-klimatyczny, zawierający m.in. propozycje wprowadzenia systemu aukcyjnego na uprawnienia do emisji CO2.

– Strona polska ma zastrzeżenia do proponowanych przez Komisję Europejską limitów dla branży energetycznej. W pakiecie nie uwzględniono niestety specyfiki polskiego sektora energetycznego – ocenia Korolec.

Zdaniem wiceministra Korolca, konsekwencją wdrożenia tych rozwiązań będzie wzrost cen energii w całej UE. W jego ocenie najbardziej widoczne będzie to w krajach, których energetyka bazuje na węglu. Do państw tych należy też Polska. Przypomniał, że Polska już teraz jest w czołówce krajów UE, które zgodnie z standardami Protokołu z Kyoto, w największym stopniu ograniczyły emisję.

Wiceminister Korolec poinformował, że węgiel jeszcze przez długie lata będzie jednym z najważniejszych źródeł energii na świecie.

– Z tego względu priorytetem UE powino stać się wdrażanie czystych technologii węglowych. Tylko promowanie takich rozwiązań i przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków, pozwoli UE ograniczyć emisję CO2 – powiedział wiceminister.

Według niego rezygnowanie z węgla nie tylko nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ale także uszczupli bilans energetyczny Europy. W opinii wiceministra Korolca, decyzje KE w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego będą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności europejskiej gospodarki.

– Dlatego też nie powinniśmy za wszelką cenę dążyć do zatwierdzenia zapisów pakietu już w grudniu tego roku – powiedział Marcin Korolec.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *