Podstawowe jednostki energii

Podstawowe jednostki energii

J dżul
kJ kilodżul, 1kJ = 103 J
MJ megadżul, 1 MJ = 106 J
GJ gigadżul, 1 GJ = 109 J
TJ teradżul 1 TJ = 1012 J
PJ peta dżul, 1 PJ = 1015 J
Wh watogodzina
kWh kilowatogodzina, 1 kWh = 103 Wh
MWh megawatogodzina, 1 MWh = 106 Wh
GWh gigawatogodzina, 1GWh = 109 Wh
t, Mg tona, jednostka masy
tpu tona paliwa umownego (węgla), jednostka energii, 1 tpu = 29 GJ
toe tona oleju ekwiwalentnego, jednostka energii, 1 toe = 41,9 GJ
m3p metr sześcienny przeliczeniowy, jednostka przeliczeniowa ilości gazu o wartości opalowej 34.3 GJ/m3

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *