PGE i MSP przedłużyły czas obowiązywania umowy zakupu akcji Energa SA

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa zawarły 18 stycznia 2011 roku aneks do umowy sprzedaży akcji spółki Energa S.A w którym przedłużyły czas obowiązywania umowy, by umożliwić zakończenie postępowania sądowego w sprawie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK zakazującej koncentracji.

W aneksie strony określiły czas trwania umowy na 12 miesięcy od daty jej zawarcia przy czym termin ten ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zakazującej dokonania koncentracji PGE i Energa S.A.

***
PGE Polska Grupa Energetyczna SA zawarła 29 września 2010r. ze Skarbem Państwa umowę dotyczącą nabycia 4.183.285.468 akcji Spółki Energa SA, stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego. Cena zakupu wszystkich Akcji wyniosła 7 529 913 842,40 zł.
Przeprowadzenie Transakcji wymaga dla swej skuteczności uzyskania przez PGE zgody na koncentrację.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *