PGE Energia Jądrowa S.A. podpisała umowę na wykonanie Pre-Feasibility Study

PGE Energia Jądrowa S.A. rozstrzygnęła postępowanie przetargowe wykonanie na pre-feasibility study budowy dwóch pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce o łącznej mocy około 6000MW, po około 3000MW każda.

W dniu 22 grudnia 2010 spółka podpisała umowę z Deloitte Advisory Sp. z o.o., wykonawcą, który został wybrany w tym postępowaniu.
Deloitte wykona prefeasibility study wraz z podwykonawcami: Pöyry Management Consulting Oy oraz Salans D.Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp.k.
Wartość zlecenia wynosi 1.560.000 PLN netto.

***

Na początku 2009 roku polski Rząd zobowiązał spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. do udziału
w przygotowaniu Programu polskiej energetyki jądrowej i jego realizacji. W planach PGE jest budowa dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda. W 2020 roku przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej. PGE Energia Jądrowa S.A., spółka będąca filarem dla linii biznesowej Energetyka Jądrowa w ramach GK PGE, odpowiada za realizację kompleksowych działań związanych z budową elektrowni jądrowej. Należy do nich m.in. sporządzenie analiz najlepszych praktyk w zakresie przygotowań do budowy
i realizacji budowy elektrowni jądrowych w wybranych krajach europejskich, co pozwoli na wdrożenie najlepszych i sprawdzonych rozwiązań w Polsce.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *