Paliwa – Organizacje branżowe – Świat

EUROPIA

www.europia.com

Austrian Petroleum Industry Association

www.oil-gas.at

Danish Petroleum Industry Association

www.oil-forum.dk

Finish Petroleum Federation

www.oil.fi

Svenska Petroleum Institutet

www.spi.se

Swiss National Industry Association

www.erdoel.ch

UK Petroleum Industry Association

www.ukpia.com

Belgian Petroleum Federation

www.petrolfed.be

The Czech Association of Petroleum Industry and Trade

www.cappo.cz

Estonian Oil Assaciation 

www.oilunion.ee

French Union of Petroleum Industry

www.ufip.fr

Spanish Association of Petroleum Operators

www.aop.es

Netherladns Petroleum Industry Association

www.vnpi.nl

Irish Petroleum Industry Association

www.ipia.ie

Luxembourg Petroleum Association

www.petrol.lu

Association of German Petroleum Industry

www.mwv.de

The Norwegian Petroleum Industry Association 

www.np.no

Slovak Association of Petroleum Industry and Trade

www.sappo.sk

Hungarian Petroleum Industry

www.petroleum.hu

Italian Petroleum Union

www.unionepetrolifera.it

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *