OZE i Kogeneracja cz. 1 – wyniki III konkursu – NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia wyniki trzeciego konkursu naboru wniosków w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1).

Nabór wniosków trwał od 6 grudnia 2010 r. do 7 stycznia 2011r.
Alokacja środków na III konkurs wynosiła 1 260 mln zł.
Wpłynęło 151 wniosków. Łączna wnioskowana kwota pożyczek wynosi 3 077 mln zł, natomiast łączny koszt całkowity przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania to 5 665 mln zł.

więcej informacji pod strona internetową NFOŚiGW:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/oze-i-kogeneracja/oze-i-kogeneracja-cz-1—wyniki-iii-konkursu/

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.