O nas / About us

Agroenergetyka.pl działa w obszarze odnawialnych źródeł energii, energetyki i ochrony środowiska.
Agroenergetyka.pl specjalizuje się w przybliżaniu mowatorskich technologii przyczyniających się do wykorzystania energii wiatru, wody, słońca, biomasy, biogazu i geotermalnej. Opisuje możliwości produkcji i wykorzystania biopaliw, podejmuje tematykę uprawy i spożytkowania roślin energetycznych. Śledzi przepisy prawa mające wpływ na rozwój rynku odnawialnych źródeł energii w Polsce.
Agroenergetyka.pl jest organizatorem szkoleń i konferencji. Świadczy usługi promocyjne i konsultingowe dla firm polskich i zagranicznych.
Agroenergetyka.pl prowadzi serwis informacyjny www.agroenergetyka.pl, www.windpower.com.pl, www.forumOZE.pl (www.renewable-eenrgy.pl) oraz portal e-learningowy www.energetyka.edu.pl

Agroenergetyka.pl operates in the area of renwable energy sources, energy industry and environmental protection.
Agroenergetyka.pl specializes in promoting innovative technologies contributing to the use of widpower, hydropower, solar energy, biomass, biogas and geothermal energy. It describes possibibilites of biofuel production and use. It tackles topics related to the cultivation and use of bioenergy crops. It reviews legislation that potentially affects the development of the renewable energy market in Poland.
Agroenergetyka.pl organises trainings courses and conferences, provides promotional and consulancy services to Polish and foreign companies.
Agroenergetyka.pl runs a web-based information service at www.agroenergetyka.pl, www.windpower.com.pl, www.windpower.sk, www.forumOZE.pl, as well as e-learning portal at www.energetyka.edu.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *