Nowoczesny węzeł biogazu w zabrzańskiej oczyszczalni

Nowoczesny węzeł biogazu w zabrzańskiej oczyszczalni

Nowa instalacja odzyskiwania biogazu w modernizowanej zabrzańskiej oczyszczalni ścieków umożliwi uniezależnienie jej od zewnętrznych źródeł ciepła i – częściowo – energii elektrycznej.

Oddanie we wtorek do użytku w oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu instalacji tzw. węzła biogazu to element jednej z największych w Polsce inwestycji zakładających kompleksową modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – w tym wypadku na terenie całego 190-tys. miasta, które obecnie oczyszcza ok. 83 proc. swoich ścieków.

– W ciągu 10 lat działania dotychczasowej instalacji biogazu technologia jego uzyskiwania rozwinęła się. Dzięki niej uzyskamy całość ciepła potrzebnego m.in. do podgrzewania osadów, ale też przy wykorzystaniu dwóch agregatów prądotwórczych po 100 kW zmniejszymy zużycie energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych – wyjaśnił koordynator modernizacji oczyszczalni Bartłomiej Zych.

– Przebudowujemy oczyszczalnię o nominalnej przepustowości 63,3 tys. m3 na dobę, m.in. pod kątem maksymalnego komfortu energetycznego. Wprowadzenie technologii tzw. osadu wstępnego pozwoli na zwiększenie dotychczasowej produkcji biogazu o ok. 30 proc. – dodał Zych.

Do tej pory, do produkcji gazu w zabrzańskiej oczyszczalni – pracującej w biologicznej technologii trójfazowego osadu czynnego – wykorzystywano tzw. osad nadmierny. To swego rodzaju odpad biologiczny uzyskiwany wskutek rozmnażania się organizmów występujących w osadzie czynnym.

Wprowadzanie bardziej rozbudowanej technologii tzw. osadu wstępnego pozwala nie tylko na dokładniejsze oczyszczanie ścieków, ale też na uzyskanie wartościowszego surowca do produkcji biogazu. Osad wstępny, zanim zostaje poddany fermentacji metanowej w specjalnym reaktorze, jest mieszany z osadem nadmiernym.

Nową instalację biogazu wykonała Hydrobudowa Polska, która jest głównym wykonawcą wartej ok. 30 mln zł przebudowy zabrzańskiej oczyszczalni äŚródmieścieö. Po przebudowie będzie ona stale oczyszczać ok. 34 tys. m3 ścieków sanitarnych na dobę. Obecnie trafiają do niej ścieki sanitarne w dużej części wymieszane z wodami deszczowymi.

Modernizacja oczyszczalni oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej, która m.in. odseparuje zabrzańską kanalizację sanitarną od deszczowej – pozwolą ustabilizować pracę oczyszczalni. Docelowo äŚródmieścieö ma przyjmować 80 proc. ścieków z terenu Zabrza, pozostałe trafią do zmodernizowanej w 2003 r. oczyszczalni äMikulczyceö w północnej części miasta.

W ramach projektu modernizacji zabrzańskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie tego miasta powstanie lub zostanie przebudowane ok.: 113 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej, 12 km wodociągów przesyłowych oraz 86 km wodociągowej sieci rozdzielczej. Zmodernizowana zostanie też główna miejska oczyszczalnia ścieków.

Wartość przedsięwzięcia, które umożliwi m.in. objęcie oczyszczaniem ponad 99 proc. ścieków z terenu miasta, szacowana jest na ponad 91 mln euro. Z przyznanych w 2004 r. środków unijnych pochodzić ma ok. 58 mln euro, czyli 65 proc. wydatków. Pozostałe 35 proc. to wkład miasta i Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *