Niemiecka norma DIN 51731

W tabeli (DIN 51731) zaprezentowano wartości graniczne oraz warunki dla granulatu drzewnego i brykietów. Oprócz kształtu granulatu
i brykietów, określone zostały gęstość jednostki oraz skład chemiczny.

Podawane normy dotyczące granulatu drzewnego określone są przez Niemiecką Normę DIN.

Poniżej zostały opracowane wartości graniczne i warunki dla granulatu drzewnego i brykietów:

Dopuszczalne rozmiary jednostek:

Klasa paliwa

Długość

Przekrój poprzeczny lub

szerokość i długość

HP 1

> 30 cm

> 10 cm

HP 2

15-30 cm

6-10 cm

HP 3

10-16 cm

3-7 cm

HP 4

< 10 cm

1-4 cm

HP 5

< 5 cm

0,4-1 cm

Tabela. Dopuszczalne rozmiary jednostek norma DIN

Oprócz kształtu granulatu i brykietów, gęstości jednostki oraz składu chemicznego, wyznaczone są również inne parametry:

Gęstość jednostki

1-1,4 g/cm³

Zawartość wody

 < 12%

Zawartość popiołu w masie suchej

< 1,5%

Wartość opałowa (bez wody i popiołu)

17,5-19,5 MJ/kg

Zawartość pierwiastków w masie suchej

Siarka

< 0,08 %

Chlor

< 0,03 %

Azot

 < 0,3 %

Arsen

< 0,8 mg/kg

Kadm

< 0,5 mg/kg

Chrom

< 8 mg/kg

Miedź

< 5 mg/kg

Rtęć

< 0,05 mg/kg

Ołów

< 10 mg/kg

Cynk

< 100 mg/kg

Ekstrahowalne Chlorowce

Organiczne

< 3 mg/kg

Tabela. Norma DIN inne parametry granulatu i brykietów DIN plus

Na bazie wcześniejszych doświadczeń stwierdzono, że stosowanie granulatu drzewnego w kotłach opalanych granulatem z automatycznym zasilaniem może spowodować szereg problemów. Dlatego też zachodzi potrzeba stworzenia dodatkowych parametrów jakości gwarantujących wysoką jakość granulatu. W odpowiedzi, w 2002 roku DIN CERTCO proponuje certyfikację granulatu drzewnego przeznaczonego do spalania w małych kotłach.

Nowy projekt certyfikacji nazywa się „Granulat drzewny stosowany w małych systemachgrzewczych” i łączy w sobie przepisy niemieckiej normy DIN 51731 i austriackiej normy ÖNORM M 7135. Niemiecka norma jest wzbogacona o przepisy normy austriackiej ustanawiające uzupełniające kryteria jakości (właściwości ścierne) dotyczące stosowania granulatu drzewnego w automatycznych systemach spalających. Ponadto, przepisy dotyczące maksymalnych wartości niektórych cech produktów różnią się od certyfikacji granulatu drzewnego zgodnej z projektem „DIN-Geprüft” (sprawdzony przprzez DIN). Certyfikacja granulatu drzewnego DINplus składa się z dwóch kroków:

  • Testowanie produktu przez laboratorium testujące, zgodnie z przepisami zamieszczonymi w projekcie „Granulat drzewny stosowany w małych systemach grzewczych” zawierającym normy DIN 51731 i ÖNORM M 7135. Testowane są następujące właściwości: średnica, długość, gęstość nasypowa, zawartość wody, wartość grzewcza, zawartość siarki, zawartość azotu, zawartość chloru, ścieranie, urządzenia prasujące zanieczyszczenie – obce substancje, znakowanie.
  • Ciało kontrolujące (laboratorium testujące) powinno odbyć wizytację co najmniej raz w roku bez uprzedzenia. Podczas wizytacji sprawdzany jest wewnętrzny system zabezpieczania jakości oraz pobierana jest próbka do przetestowania.[1]


[1] Dane Bałtyckiej Agencji Poszanowania Energii S.A.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *