Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Formy dofinansowania:

  • udzielanie oprocentowanych pożyczek;
  • udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia
  • przyznawanie dotacji;
  • dokonywanie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek
  • poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizacje zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • przekazywanie środków jednostkom budżetowym
  • nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej

Na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii można uzyskać wsparcie ze środków krajowych NFOŚiGW w ramach programów z zakresu Ochrony Powietrza.

Aktualne informacje dot. możliwości uzyskania wsparcia finansowego z NFOŚiGW

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *