Najważniejsze jest wykorzystanie unijnych środków

Na lata 2007-2013 jest wielokrotnie więcej środków niż otrzymała Polska w poprzedniej perspektywie finansowej (2004- 2006). Dotychczas zdołano wykorzystać zaledwie 30-35 proc. puli, a do końca 2008 r. zostanie wydatkowane ok. 80 proc. funduszy na ochronę środowiska.
Zdaniem ministra, by było to możliwe, trzeba uprościć procedury i zmniejszyć administracyjne bariery, tak by przygotowywanie projektów było łatwiejsze. „Będę osobiście poszukiwał dobrych projektów, by unijne środki zostały efektywnie wydatkowane” – podkreślił Nowicki. Dodał, że by zrealizować te zamierzenia nie może być zmieniony dotychczasowy system finansowania ochrony środowiska.
Dla Nowickiego najważniejszą sprawą jest ochrona atmosfery, przez co rozumie on oszczędność energii i jej efektywne wykorzystanie. Obecnie w Polsce zużywa się 2,5 razy więcej energii na jednostkę dochodu narodowego niż w krajach Europy Zachodniej.
Szef resortu środowiska zaznaczył, że w Polsce są też opóźnienia związane z ochroną wód i zagospodarowaniem odpadów. Jak wyjaśnił, chodzi o realizację krajowego programu oczyszczania ścieków. Projekty te często napotykają na bariery w postaci procedur przetargowych. Zdaniem Nowickiego wszystkie dobrze przygotowane projekty dotyczące tych zagadnień zostaną dofinansowane. Dodał, że chodzi nie tyle o budowę oczyszczalni ścieków, ile o rozbudowę sieci kanalizacyjnych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *