Moda na inwestycje w OZE

Gwałtownie rosną inwestycje w wytwarzanie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. W samym tylko 2007 roku zwiększyły się one o 60 procent względem roku 2006. Szacunki przygotowane przez agendę ONZ ds. środowiska (UNEP) wskazują, że w 2020 roku suma nowych inwestycji w sektorze energii odnawialnej wyniesie 600 miliardów dolarów, czterokrotnie więcej niż w roku 2007.

Wśród przyczyn tak znaczącego wzrostu zainteresowania zieloną energią wymienia się, między innymi, rosnące ceny ropy, troskę o bezpieczeństwo energetyczne i dywersyfikację źródeł, zmiany klimatyczne, oraz wsparcie rządowe dla inwestycji w tym sektorze. Według ekspertów UNEP paradoksalnie, światowy kryzys ekonomiczny nie tylko nie wpłynął na osłabienie koniunktury w energetyce odnawialnej, ale wręcz przeciwnie, spowodował jej umocnienie, gdyż część funduszy prywatnych lokuje swój kapitał właśnie w tym sektorze, uznając go za pewny i bezpieczny. Dla przykładu, inwestycje funduszy prywatnych i venture capital w sektor energii odnawialnej wzrosły w poprzednim kwartale o 34 procent w skali roku. Równocześnie inwestycje funduszy venture capital w pozyskiwanie energii z biomasy zwiększyły się o 432 procent.

Jedna trzecia wszystkich inwestycji w tym sektorze związana jest z farmami wiatrowymi. Najszybciej rozwija się jednak segment energii słonecznej. Począwszy od 2004 roku, tempo jego wzrostu nie spada poniżej poziomu 250 procent w skali roku.

Regionalnie patrząc, prym w zakresie liczby nowych inwestycji w źródła odnawialne wiedzie rynek europejski, a drugi w kolejności jest amerykański. Warto również odnotować, że 22 procent inwestowanego w tym sektorze kapitału dotyczy Brazylii, Chin oraz Indii.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) szacuje, że do roku 2030 suma inwestycji w rozwój energetyki wyniesie 20 miliardów dolarów i przestrzega równocześnie, że jeśli nie połozy się dostatecznego nacisku na technologie ekologicznie czyste, to emisja CO2 może wzrosnąć do 2050 roku aż o połowę.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *