Meteorologia w energetyce wiatrowej

1. Meteorologia – wiadomości podstawowe
Meteorologia [gr. meteoros = ulotny, unoszący się w powietrzu + logos = słowo,nauka] jest działem fizyki zajmującym się zjawiskami zachodzącymi w atmosferze ziemskiej. Jest to nauka zajmująca się atmosferą ziemską i zjawiskami atmosferycznymi, mającymi wpływ na pogodę i klimat danego obszaru.
Pogodą nazywany jest stan fizyczny atmosfery ponad danym miejscem na kuli ziemskiej.
Klimat to średni stan pogód obserwowanych na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Meteorologia synoptyczna, pogodoznawstwo, synoptyka: dział meteorologii analizujący aktualny stan pogody na dużym obszarze w celu ustalenia prognozy pogody.

2. Meteorologia a energetyka wiatrowa
Wind power meteorology (Meteorologia w energetyce wiatrowej): pod tym pojęciem kryje się meteorologia w energetyce wiatrowej oraz nauki klimatologiczne, metrologiczne i synoptyczne, których zakres badań wiąże się z pomiarem i analizą odpowiednich parametrów wiatru pod kątem wykorzystania jego potencjału w energetyce wiatrowej. Termin ten nie ma polskiego określenia.

Meteorologia w energetyce wiatrowej koncentruje się na kilku głównych zagadnieniach:

  • ocenie warunków wiatrowych w warunkach lokalnych,
  • opracowywanie map i atlasów potencjału wiatru dla regionu, kraju,
  • regionalnej ocenie zasobów energii wiatru,
  • prognozowaniu krótkoterminowym potencjału energetycznego wiatru

Jednym z pierwszych i jednocześnie najbardziej istotnych kroków w realizacji inwestycji w energetyce wiatrowej jest ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca pod przyszłą lokalizację elektrowni wiatrowej. Aby uniknąć sytuacji, że budujemy siłownie wiatrową w miejscu, gdzie wiatr wieje sporadycznie lub prawie w ogóle; należy wykonać analizę i pomiar warunków wiatrowych. Niedokładne lub błędne wykonanie analizy skutkuje w dalszych etapach budowy i wiąże się z poważnymi problemami.

Podstawą realizacji każdego z tych działań jest wykonanie precyzyjnych pomiarów na sprawdzonych urządzeniach oraz poddawanie ich profesjonalnej ocenie jakościowej i merytorycznej. Inwestycje w energetyce wiatrowej wymagają bardzo wysokiej dokładności i solidności pomiarów parametrów wiatru. Daje to w efekcie dokładne dane zbierane do analiz, porównań i opracowań. Dopuszczenie się popełnienia czasami nawet drobnego błędu, przeoczenia czy niewielkiego odchylenia od poprawnego pomiaru może doprowadzić w rezultacie do sporego błędu oceny potencjału energetycznego wiatru, a tym samym przyczynia się do zwiększenia ryzyka inwestycyjnego.

Na wiatr i jego parametry mają wpływ czynniki lokalne, ukształtowanie terenu, warunki zabudowy, szorstkość podłoża. Wiatr jest bardzo dynamicznym elementem klimatu, zależnym od wielu czynników, dlatego inwestowanie w energetykę wiatrową wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów.

Na obszarze Polski teren pod budowę elektrowni wiatrowej powinien się charakteryzować średnią roczną prędkością wiatru minimum 6 m/s na wysokości 65 – 75 m.n.p.g. [metrów nad poziomem gruntu].

Inwestorzy powinni unikać terenów z częstymi wyładowaniami atmosferycznymi, dużym oblodzeniem atmosferycznym [szadź] i bardzo gwałtownymi wiatrami.

Źródło:
„Zależność między poziomem rozwoju energetyki odnawialnej a produkcją urządzeń dla wybranych OŹE w różnych krajach” Paweł Pociask

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *