Magazynowanie

Zwózkę słomy miskantusa i jego magazynowanie przeprowadza się przy pomocy tego samego sprzętu i w tej samej technologii, jak słomy zbóż i rzepaku. Jest to istotne. Sprzęt rolniczy jest bardzo drogi i możliwość dodatkowego wykorzystania już posiadanych maszyn w tzw. martwym okresie poprawia znacznie rentowność jego użytkowania.

Fot.1 Stóg miskantusa

W przypadku stosowania wiosennego zbioru biomasy miskant może być magazynowany jak sucha słoma (lub sieczka) innych gatunków z rodziny traw, natomiast pochodzący z zimowego zbioru charakteryzuje się gorszymi parametrami do przechowywania, co uwarunkowane jest przede wszystkim wysoką zawartością wody w roślinie. Dosuszanie zebranych jesienią roślin wydaje się być mało ekonomiczne, gdyż potrzeba około 4 MJ energii na kilogram zebranej biomasy, aby móc ją przechowywać tak jak w przypadku zastosowania zbioru wiosennego. Jedynym godnym polecenia rozwiązaniem w przypadku dokonywania zbioru jesiennego miskanta jest ułożenie zebranej biomasy w sterty, w których zostaną pozostawione kanały wentylacyjne pozwalające na naturalne jej dosychanie oraz przykrycie od góry folią ograniczającą wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych. Mimo tego należy się liczyć z powstającymi stratami biomasy na skutek jej rozkładu podczas przechowywania pod wpływem działania mikroorganizmów, którym sprzyjają szczególnie wysoka wilgotność i stopniowy wzrost temperatury w stercie.

Źródło:
http://www.cieplej.pl/Ekologia_OZE/1143277381.shtml
Wokół energetyki; Miskantus – trawa energetyczna; październik 2006;

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *