Konferencja – Zliberalizowany rynek energii elektrycznej – fakt czy teoria?

Wortal Agroenergetyka.pl objął Konferencje patronatem medialnym

Zliberalizowany rynek energii elektrycznej – fakt czy teoria?
8-9 września 2008

Najważniejsze zagadnienia konferencji:
• Czy Mapa Drogowa zniweluje nieprawidłowości przeprowadzonego unbundlingu (prawnego, funkcyjnego i organizacyjnego);
• Nieprecyzyjność Prawa Energetycznego w określeniu jasnych i spójnych standardów relacji pomiędzy spółką sprzedaży – a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD);
• Stworzenie podstaw konkurencyjnego rynku energii – a korzyści odbiorców końcowych;
• Umowa kompleksowa
• Konkurencyjność w obsłudze klienta – oferty rynkowe, marketing produktu;
• Polityka cenowa;
• Procedura zmiany sprzedawcy;
• Działania spółek w zakresie marketingowego kształtowania oferty dla klienta;
• Modele biznesowe grup pionowo zintegrowanych;
• Polityka cen energii elektrycznej i ustalanie taryf dla dystrybucji;
• Bariery inwestowania w sieci;
• Systemy bilingowe, informatyczne i elektroniczne BOK;
• Operatorzy pomiarowo-rozliczeniowi – czy kolejny rozdział przebiegać będzie sprawniej?

Do udziału zapraszamy:
• Prezesów Zarządu
• Wiceprezesów Zarządu ds. Dystrybucji
• Wiceprezesów Zarządu ds. Obrotu i Handlu Energią
• Wiceprezesów Zarządu ds. Strategii i Rozwoju
• Pełnomocników Zarządu ds. Wydzielenia Operatorów Sieci Dystrybucyjnej
• Dyrektorów ds. Dystrybucji
• Dyrektorów ds. Obrotu Energią
• Dyrektorów ds. Handlowych
• Dyrektorów ds. Obsługi Klienta
• Szefów Biura Zakupu
• Radców Prawnych i Dyrektorów Departamentów Prawnych
• Kierowników Biura Zarządzania Majątkiem Sieciowym
• Kierowników Biura Utrzymania Sieci
• Kierowników Biura Usług Przesyłowych i Dystrybucyjnych
• Kierowników ds. Organizacji Sprzedaży
• Kierowników Biura Energii

Data 1 lipca 2007 nie okazała się gwałtownym zwrotem w funkcjonowaniu energetyki dystrybucyjnej, a raczej symboliczną datą formalnego początku uszczegóławiania rozdzielenia obu działalności. Wielu znawców energetyki prognozuje, że nowe, powstałe w wyniku rozdzielenia podmioty, będą mogły w pełni rozwinąć swoją działalność i zaproponować pełną ofertę po wyjaśnieniu wielu dziś niejasnych zagadnień i nierozwiązanych problemów funkcjonowania uwolnionego rynku energii elektrycznej.
Problemy po unbundlingu leżą głównie w zakresie obsługi klienta. Ale występują one nie z przyczyn wynikających z unbundlingu, natomiast z obecnej sytuacji na niestabilnym rynku energii, koniecznością częstego wprowadzania nowych cen, zasad rozliczeń zarówno w obszarze sprzedaży energii elektrycznej jak również świadczenia usługi dystrybucji.
Konieczna jest zmiana ustawy prawo energetyczne. Nowa ustawa powinna wspierać konkurencję na rynku energii oraz dbać o interes odbiorców. Obecna ustawa jest skomplikowana i mało czytelna. Nowelizacja prawa energetycznego wynika również z konieczności implementacji przepisów prawa europejskiego oraz wzmocnienia odbiorców końcowych. Jaka jest przyczyna braku konkurencji na rynku po uwolnieniu cen – deficyt energii czy unbundling?. Jak poradzą sobie spółki w obecnej sytuacji, jeszcze przed 1 stycznia 2009, które ponoszą straty na skutek sztucznego hamowania wzrostu cen energii?
Odpowiedzi na to i inne pytania pomożemy Państwu znaleźć na konferencji.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowe informacje: 022 – 460 51 34 lub 39

Top Consulting Conferences & Trainings
ul. Dworkowa 3
00-784 Warszawa
www.topconsult.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *