Kolejny gracz na polskim rynku biopaliw

Kolejny gracz na polskim rynku biopaliw

W spółce Lotos Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął się montaż urządzeń technologicznych przy budowie instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Wartość inwestycji wynosi 80-90 mln zł, a zdolności produkcyjne instalacji przewidziane są na 100 tys. ton biokomponentu rocznie. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na kwiecień 2008 roku.

– Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej z roku na rok, będzie rosnąć udział biokomponentów w paliwach silnikowych. Dzięki tej inwestycji zabezpieczamy przede wszystkim własne potrzeby. Technologia, na którą zdecydowaliśmy się w Czechowicach, nie uzależnia nas od jednego rodzaju surowca – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. Głównymi przesłankami inwestycji jest konieczność restrukturyzacji firmy i ograniczanie przerobu ropy na rzecz biopaliw, co ekonomicznie jest uzasadnione.

Na wczorajszym spotkaniu w Czechowicach-Dziedzicach zostały zaprezentowane realizowane i planowane inwestycje, a udział wzieli obok zarządu Krajowej Izby Biopaliw, także przedstawiciele państwowych instytucji, wykonawcy inwestycji i przyszli dostawcy surowców do produkcji estrów. Prezes KIB, Tadeusz Zakrzewski pogratulował decyzji inwestycyjnej i życzył dalszych sukcesów.

Zgodnie z Dyrektywą nr 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych, państwa członkowskie powinny zapewnić minimalny udział paliw alternatywnych w całości konsumpcji paliw. Do końca 2010 udział ten powinien wynieść 5,75 proc. według wartości energetycznej. W Polsce od stycznia 2008 roku zaczyna obowiązywać Narodowy Cel Wskaźnikowy czyli minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na biokomponenty w przyszłym roku na polski rynek musi trafić około 300 tys. ton estrów i około 230 tys. ton bioetanolu.

W celu realizacji dyrektywy UE oraz wymagań krajowych, do budowy instalacji do produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych w lutym 2006 r. powołano spółkę Lotos Biopaliwa, w 100 proc. zależną od Lotos Czechowice. Partnerami tej spółki w budowie instalacji FAME są niemiecka firma MAN Ferrostaal AG oraz Prochem.

Obecnie od 40 do 60 proc. zbiorów rzepaku w Europie jest wykorzystywanych na potrzeby produkcji biodiesla. Do końca 2007 roku zdolność produkcyjna FAME w Unii Europejskiej wzrośnie do ok. 6 milionów ton rocznie. Przewiduje się, że produkcja biopaliw osiągnie w roku 2020 poziom 25-30 mln ton.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *