Jednostki energii

jednostka energii oznaczenie J (SI);
[J] = [m2 * kg * s-2]
inne jednostki
elektronowolt eV 1,60210 * 10-19  
erg erg 10-7

 
kaloria cal 4,1868  
british thermal unit BTU 1,053 * 103  
kilowatogodzina kWh 3,6 * 106  

Przeliczniki jednostek energetycznych

1 kcal = 4.1868 kJ
1 kcal = 3.968 Btu
1 kJ = 0.2389 kcal
1 kJ = 0.948 Btu
1 Btu = 1.055 kJ
1 Btu = 0.252 kcal
1 lb = 0.4536 kg
1 kg = 2.205 lb
1 Btu/lb = 0.5556 kcal/kg
1 Btu/lb = 2.3256 kJ/kg
1 kcal/kg = 4.1868 kJ/kg
1 kcal/kg = 1.80 Btu/lb
1 kJ/kg = 0.2388 kcal/kg
1 kJ/kg = 0.43 Btu/lb

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.