Innowacyjne metody określania biomasy drzewnej w pomorskich lasach


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, wraz z partnerami z Polski i Niemiec, rozpoczął realizacje projektu, dotyczącego określania biomasy w lasach regionu Pomerania (Brandenburgia, Meklemburgia i woj. zachodniopomorskie), z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych. Partnerzy projektu podjęli współpracę naukową w celu stworzenia spójnego systemu pozyskiwania informacji o leśnej biomasie po obu stronach granicy.
Celem projektu są wspólne badania naukowe dotyczące zdalnych metod określania biomasy drzewnej w lasach o różnym składzie gatunkowym i różnej strukturze, z wykorzystaniem modeli matematycznych oraz interaktywnych aplikacji sieciowych. Celem praktycznym projektu jest zbudowanie transgranicznego systemu informacyjnego „Biomasa”, wspomagającego zarządzanie zasobami leśnymi dla potrzeb zrównoważonej gospodarki leśnej i ochrony środowiska.

W ramach projektu przetestowane zostaną wybrane metody teledetekcyjne (naziemny i lotniczy skaning laserowy, wykorzystanie samolotów bezzałogowych, interpretacja zdjęć lotniczych, zdjęć hemisferycznych oraz obrazów satelitarnych o różnej rozdzielczości) pod kątem ich przydatności do określania biomasy przy uwzględnieniu nakładów i uzyskiwanej dokładności. Wypracowane zostaną praktyczne metody szacowania drzewnych zasobów sortymentowych oraz surowców energetycznych w lasach za pomocą metod teledetekcyjnych. Przy wyborze testowanych metod uwzględniono zarówno ich parametry dokładności i efektywności, jak również doświadczenie jednostek biorących udział w projekcie.

Podstawowe informacje o projekcie:
Tytuł projektu: „Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania”.

Partnerzy:
1. Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde (Leśne Centrum Kompetencyjne Eberswalde) – partner wiodący
2. Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Konsumentów kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie)
3. Landesforst Mecklenburg-Vorpommern A. ö. R. (Lasy Krajowe Meklemburgii-Pomorza Przedniego)
4. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
5. Nadleśnictwo Drawno
6. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Okres realizacji: 1.01.2011 – 31.12.2013 (36 miesięcy).

Budżet projektu: 2.579.311 EUR, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: 942.500 EUR.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna – Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

Karol Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *