Elektrownia Ostrołęka

Spółka ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., należąca do Grupy ENERGA, to największy wytwórca energii elektrycznej i cieplnej w północno-wschodniej Polsce. W skład ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. wchodzą Elektrociepłownia Ostrołęka A i Elektrownia Ostrołęka B. Pierwsza z nich wytwarza 456,1 MW mocy cieplnej i 75 MW mocy elektrycznej. Dostarcza energię cieplną odbiorcom przemysłowym i komunalnym z terenu Ostrołęki. Natomiast Elektrownia Ostrołęka B jest jedyną w północno-wschodnim regionie Polski elektrownią systemową i składa się z trzech bloków energetycznych o mocy 221 MW, 200 MW i 226 MW. Praca jej bloków energetycznych jest niezbędna dla utrzymania poziomów napięć w tym rejonie oraz dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. to również pionier w polskiej energetyce w zagospodarowaniu biomasy pochodzenia roślinnego. Dysponuje największą jednostką energetyczną w kraju w postaci kotła fluidalnego o mocy 35 MW, przystosowanego do spalania biomasy (kory i zrębków pochodzenia leśnego). Dążąc do dalszego zwiększenia udziału biomasy w bilansie paliwowym, w 2007 roku oddana została do eksploatacji instalacja współspalania węgla i biomasy w Elektrowni Ostrołęka B. Poprzez spalanie biomasy jako domieszki do węgla w ilości 5-10 % uzyskuje się redukcję zanieczyszczeń powietrza oraz odpadów paleniskowych. Dzięki temu możliwe jest także zwiększenie wolumenu wyprodukowanej „energii zielonej” umożliwiające wywiązanie się Spółki z obowiązku wytwarzania energii odnawialnej wynikającego z obowiązujących unormowań prawnych.

Położenie w jednym z najczystszych ekologicznie regionów kraju szczególnie wpływa na zainteresowanie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. technologią produkcji ekologicznie czystej energii. Spółka zrealizowała szereg inwestycji, które w znacznym stopniu zmniejszyły wpływ zakładu na środowisko naturalne. Najważniejszą, zrealizowaną w 2007 roku inwestycją proekologiczną, jest wybudowanie Instalacji Odsiarczania Spalin dla Elektrowni Ostrołęka B. Instalacja ta pozwala na usuwanie ze spalin wylotowych kotłów typu OP-650 zawartego w nich najgroźniejszego zanieczyszczenia powietrza jakim jest dwutlenek siarki. Umożliwia ona zmniejszenie stężenia dwutlenku siarki w spalinach ze sprawnością przekraczającą 98 %.

Obecnie firma zatrudnia 1015 osób.

W skład ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. wchodzą:

* Elektrownia Ostrołęka B
* Elektrociepłownia Ostrołęka A

Elektrownia Ostrołęka B

moc zainstalowana elektryczna: 647 MW.
Wyposażona jest w trzy bloki energetyczne o mocy osiągalnej odpowiednio:
* blok nr 1 – 221 MW
* blok nr 2 – 200 MW
* blok nr 3 – 226 MW

Elektrownia Ostrołęka B jest elektrownią systemową blokową kondensacyjną z otwartym układem chłodzenia skraplaczy wodą z rzeki Narew. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny, a pomocniczym olej opałowy. Energia elektryczna wyprowadzana jest na napięciu 220 kV (bloki nr 1 i 2) oraz 110kV (blok nr 3).
Jest to jedyna elektrownia systemowa w północno-wschodnim rejonie Polski. Praca jej bloków energetycznych jest niezbędna dla utrzymania poziomów napięć w tym rejonie oraz dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia ruchu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Elektrownia Ostrołęka B została oddana do eksploatacji w 1972 roku.

Podstawowe dane techniczne Elektrowni Ostrołęka „B” SA:
Rok uruchomienia elektrowni: 1972
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu: 1972
Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel kamienny
Liczba kotłów energetycznych: 3
Wydajność znamionowa kotłów [t/h]: 1950
Liczba turbozespołów: 3
Moc elektryczna osiągalna [MW]: 647

Dane teleadresowe:
Zespół Elektrowni Ostrołęka SA
ul. Elektryczna 5
07-401 Ostrołęka
tel. +48 029 766 20 00
fax: +48 029 769 11 45
www: www.zeo.pl
e-mail: zeo@zeo.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *