Dobieranie mocy kotła

W celu idealnego doboru urządzenia dla danego budynku – wskazane jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Jednak ze względu na koszty takiego przedsięwzięcia – niewielu inwestorów indywidualnych decyduje się ponieść ten koszt.
Poniżej przedstawiamy Państwu kilka podstawowych informacji, które pozwolą w miarę precyzyjnie określić wasze potrzeby i dobrać odpowiednie urządzenie:

po pierwsze: musimy znać powierzchnię i wysokość przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń, czyli zmierzyć kubaturę budynku.

* w tym miejscu warto zastanowić się, czy w ciągu najbliższych lat nie jest planowana rozbudowa lub inne zwiększenie zapotrzebowania na energię cieplną (np. powiększenie Rodziny). W przypadku kotłów na paliwa stałe – jeden większy będzie zawsze tańszy w zakupie (a przypadku niektórych paliw również w eksploatacji) niż dwa mniejsze, natomiast przy zastosowaniu kotłów gazowych i olejowych – niekoniecznie;

po drugie: określamy, czy budynek jest dobrze izolowany, i w jakim stopniu jego konstrukcja pozwala energii cieplnej wydostawać się na zewnątrz (straty):
– dla budynków o wysokim współczynniku przenikalności (niskiej jakości materiały budowlane, słaba izolacja termiczna lub jej brak, okna starego typu z pojedynczymi, ewentualnie podwójnymi szybami, nieocieplony strop) należy założyć zapotrzebowanie energetyczne na poziomie minimum 40W na każdy 1m3;
– dla budynków o średniej izolacji termicznej zapotrzebowanie to wynosi od 30W do 35W na m3;
– natomiast dla budynków dobrze izolowanych (np. nowoczesne budownictwo, ściany warstwowe, okna z szybami klejonymi o niskim współczynniku przenikania, ocieplenie styropianem o grubości minimum 10cm) może wynosić nawet 25W na m3 (lub mniej!),

na tej podstawie wyliczamy orientacyjną moc kotła według wzoru:

powierzchnia budynku x średnia wysokość x zapotrzebowanie na energię = moc kotła w Watach

po podzieleniu wyniku przez 1000 otrzymujemy moc kotła w kiloWatach [kW], czyli najczęściej używanej przez producentów jednostce miary mocy urządzenia (czasami producenci używają jednostki kiloKalorii [kCal], którą łatwo przeliczyć: 1W = 0,86kCal);

* jeśli Państwa budynek powoduje utratę dużej ilości energii cieplnej i nawet jeśli planujecie ocieplenie go w najbliższym czasie – proszę przyjąć najwyższe przewidywane zużycie energii cieplnej – plany mogą się zmienić, a nie ma droższego sposobu ogrzewania niż elektryczne dogrzewanie urządzeniami typu Farel, czy grzejnikami elektrycznymi. ponadto kocioł o połowę mocniejszy nigdy nie kosztuje o połowę więcej

po trzecie: określamy sposób ogrzewania ciepłej wody użytkowej (cwu) – czy będzie ogrzewana z kotła (musi być wyposażony w taką funkcję), czy oddzielnym źródłem ciepła;

* w przypadku przepływowych ogrzewaczy cwu w kotłach na paliwa stałe z ręcznym zasypem – bardzo wskazane jest stosowanie zbiorników akumulacyjnych dla cwu (o odpowiednio dużej pojemności). w przeciwnym razie konieczne będzie utrzymywanie temperatury kotła na poziomie >40’C (czyli regularne uzupełnianie paliwa) przez cały rok

po czwarte: decydujemy, jaki rodzaj paliwa będziemy stosować (zalety i wady poszczególnych rozwiązań znajdą Państwo w dziale jakie paliwo?) i ewentualnie wyznaczamy paliwo alternatywne;

* warto zastanowić się nad tym, czy w przypadku możliwości zastosowania gazu ziemnego koszty budowy powierzchni przeznaczonej na składowanie paliw stałych zwrócą się nam w okresie użytkowania obiektu. podobnie – czy mając gdzie ustawić gazu płynnego – warto inwestować np. w dwupłaszczowe wewnętrzne zbiorniki na olej opałowy

po piąte: określamy kwotę, którą chcemy przeznaczyć na inwestycję w ogrzewanie. zazwyczaj kwota ta stanowi od minimum 10% do nawet 30% wartości budynku;

* pamiętajmy, że oszczędzać możemy na każdym elemencie budynku, także na kotłowni i poprowadzeniu instalacji, ale najczęściej w przypadku instalacji grzewczej oszczędność oznacza zastosowanie dobrych, sprawdzonych materiałów – usuwanie awarii (które zdarzają się najczęściej w okresie najbardziej intensywnego używania instalacji, czyli zimą) oraz ich skutków (zalania, rozsadzenia) jest niezwykle kosztowne i czasochłonne (kucie, zdejmowanie podłóg, itp.)

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *