Czym są Certyfikaty Energetyczne?

Certyfikaty Energetyczne, czyli tak zwane Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku pokazują ile energii będzie musiało być dostarczone do lokalu w ciągu roku, co wyrażone jest w kWh/m2/rok. Certyfikaty energetyczne określają jakość budynku z punktu widzenia zużycia energii i dzięki specjalnym wskaźnikom zapotrzebowania na tę energię nadają lokalowi jedną z siedmiu klas energetycznych. Ważność certyfikatu energetycznego to 10 lat lub mniej w przypadku remontu lub przebudowań, zmieniających charakterystykę energetyczną budynku.

Wchodzące w życie zmiany w Prawie Budowlanym, związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i obowiązek obniżenia zużycia energii w budynkach, z dniem 1 stycznia 2009 roku nakładają posiadanie certyfikatu na każdy budynek nowy lub już istniejący (dom, mieszkanie, magazyn, powierzchnia biurowa), który został oddany do użytkowania albo przeznaczony jest na sprzedaż lub wynajem. Z kolei zwolnione z powinności przyznawania świadectwa są następujące obiekty:

1) podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
3) przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
4) niemieszkalne służące gospodarce rolnej,
5) przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
6) mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
7) wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m˛.

Autor: Agata Wadołowska

audyty, swiadectwa energetyczne, dyrektywa epbd

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *