CEMEX w Polsce uhonorowany nagrodą za najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy w Grupie CEMEX

CEMEX w Polsce uhonorowany nagrodą za najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy w Grupie CEMEX

Globalne Nagrody Bezpieczeństwa CEMEX przyznawane są każdego roku zakładom i spółkom, które osiągają wyróżniające wyniki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz tym, które w ciągu roku odnotowały największą poprawę.

Istnieje szereg kryteriów, które muszą być spełnione, aby zakwalifikować się do nagrody. Przede wszystkim zakład lub spółka musi wykazać się zerową ilością wypadków śmiertelnych, zerową ilość wypadków powodujących absencję w pracy oraz wskaźnik częstotliwości wypadków powodujących absencję w pracy na poziomie 2,5 lub niższym.

CEMEX w Polsce został doceniony za zaangażowanie na rzecz budowania i wzmacniania kultury bezpieczeństwa wśród pracowników poprzez wdrażanie odpowiednich programów i procedur oraz prowadzenie zaawansowanych szkoleń.

Luis Miguel Cantu, Prezes Zarządu CEMEX Polska, powiedział: „Jestem dumny z przyznanego nam wyróżnienia i chciałbym szczególnie pogratulować pracownikom, którzy wkładają duży wysiłek w to, aby naszą pracę uczynić bezpieczniejszą. Kwestie BHP były, są i będą dla nas priorytetem i to na te kwestie zwracamy szczególną uwagę naszych pracowników. Szkolimy ich i uczymy, jak pracować bezpiecznie. Dzięki temu, oraz dzięki wysokiej świadomości pracowników odnośnie kwestii BHP możemy pochwalić się tym, że w 2008 r. w naszych zakładach nie odnotowaliśmy żadnych śmiertelnych wypadków przy pracy czy nawet poważnych wypadków powodujących nieobecność w pracy”.

Tomasz Skibiński, Dyrektor BHP CEMEX Polska i Czechy, powiedział: „W Polsce zwracamy szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, dlatego też cieszymy się, że nasze wysiłki zostały docenione w Grupie i zostaliśmy postawieni jako wzór. Prowadzimy wiele programów związanych z bezpieczeństwem pracy i podnoszących świadomość naszych pracowników. Obejmują one takie działania jak zapobieganie wypadkom śmiertelnym, audyty bezpieczeństwa, konsultacje komitetów BHP z pracownikami czy ciągłe ulepszenia techniczne. Zorganizowaliśmy konkursy dla pracowników dotyczący BHP, zachęcający ich do podejmowania zachowań korzystnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, który cieszył się dużą popularnością wśród załogi. W naszych działaniach wychodzimy także poza standardowe przepisy i procedury BHP. Przykładem może być wprowadzona w tym roku kampania 12 Zasad Zdrowia, która zakłada promocję zdrowego stylu życia wśród naszych pracowników. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że kondycja pracowników zależy nie tylko od przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ale również od tego, jak dbają o swoje zdrowie”.

========================================================
CEMEX jest globalnym producentem cementu, betonu towarowego i kruszyw. Koncern od ponad 100 lat dostarcza wysokiej jakości materiały budowlane klientom w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach. Firma jest notowana na giełdach w Nowym Jorku (NYSE) i Meksyku (BMV).
W Polsce CEMEX obecny jest od marca 2005 roku. Baza produkcyjna firmy w Polsce obejmuje dwie cementownie: w Rudnikach i Chełmie, 11 kopalni kruszyw i największą w kraju sieć 40 wytwórni betonu towarowego. W Polsce CEMEX zatrudnia 1500 pracowników.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *