Brykieciarka pierścieniowa

Zastosowanie – charakterystyka
Prasy pierścieniowe, z uwagi na duże wydajności i wysokie ciśnienia prasowania oraz małe zużycie energii elektrycznej i narzędzi, stosuje się głównie do brykietowania w skali masowej różnych materiałów drobnoziarnistych (rudy i koncentraty metali, szlamy żelaziste, węgiel itp.) [1]. Jednak często nie wytrzymują konkurencji z prasami walcowymi ze względu na ich wydajność i jakość brykietów.

Rys. 1. Schemat ideowy brykieciarki pierścieniowej:
1 – pierścień prasujący
2 – walec prasujący
3 – mechanizm odbioru brykietów


Rys. 2. Schemat cyklu pracy prasy (opis w tekście)

Zasada działania
W prasach pierścieniowych materiał jest zagęszczany w kanale utworzonym między pierścieniem zewnętrznym, a współbieżnie z nim obracającym się walcem, usytuowanym wewnątrz pierścienia, w dolnej jego części. Wewnętrzny walec jest uzębiony dla ułatwienia łamania prasowanego w sposób ciągły pasma materiału.W górnej części prasy usytuowane jest urządzenie do odrywania, łamania i odprowadzania prasowanego pasma materiału [1].


Źródło:
materiał pochodzi ze strony www.stravis.pl
[1] Drzymała Z.: Podstawy inżynierii procesu zagęszczania i prasowania materiałów. PWN, Warszawa 1988.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *