BOT Elektrownia Turów SA

Produkcja energii elektrycznej w 2006 roku osiągnęła wielkość 13,1 TWh, co stanowiło 8,15% energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. BOT Elektrownia Turów S.A. ma 24,6% udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.
Elektrownia Turów pracuje nieprzerwanie od 1962 roku, a po zakończeniu w 2005 roku kompleksowej modernizacji, jest najnowocześniejszą w kraju elektrownią opalaną węglem brunatnym. Dysponuje 9 blokami, z których sześć to nowoczesne bloki z kotłami fluidalnymi o wysokiej sprawności.


Podstawowe dane techniczne BOT Elektrowni Turów SA:
Rok uruchomienia elektrowni: 1962
Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu: 2004

Rodzaj paliwa podstawowego: węgiel brunatny
Liczba kotłów energetycznych:
– fluidalnych kompaktowych z cyklonem zewnętrznym: 3
– fluidalnych kompaktowych: 3
– pyłowych: 3

Wydajność znamionowa kotłów [t/h]:
– fluidalnych z cyklonem zewnętrznym: 667
– fluidalnych kompaktowych: 700
– pyłowych: 650

Liczba turbozespołów: 92106

Dane teleadresowe:
BOT Elektrownia Turów SA
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia

tel. +48 075 773 49 00
fax: +48 075 773 40 02
www: www.elturow.bot.pl
e-mail: elektrownia.turow@elturow.bot.pl

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *