Biopaliwa drugiej generacji

Biopaliwa drugiej generacji (przyszłe)

  1. Bioetanol z celulozy lub drewna wytwarzany byłby z odpowiednio przygotowanych resztek drewnianych, siana czy celulozy. Zastosowanie analogiczne, jak w przypadku bioetanolu pierwszej generacji.
  2. BtL – Upłynnianie biomasy („Biomass to Liquid”).
    Określenie BtL (z ang. Biomass-To-Liquid) zasadniczo określa proces upłynniania biomasy polegający na jej zgazowaniu do postaci surowego gazu syntezowego (H2, CO, CO2, H2O, CH4, zw. siarki i azotu), z którego (H2, CO), wykorzystywany jest w syntezie Fischera-Tropscha (F-T) do produkcji paliw syntetycznych.
    Z gazu syntezowego powstałego ze zgazowania biomasy można wytwarzać biometanol i DME (dimetyloeter), który może być wykorzystywany do zasilania silników z zapłonem samoczynnym.
  3. Biogaz mógłby być stosowany jedynie w silnikach CNG (Compressed Natural Gas).

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *