Biopaliwa – co to jest?

Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak estry i bioetanol.

Powszechnie używając zwrotu biopaliwa mamy na myśli takie biokomponenty jak:
– bioetanol – produkowany ze zbóż, kukurydzy, ziemniaków, kukurydzy i buraków cukrowych – dodawany do benzyn
– estry metylowe lub etylowe – otrzymywane w procesie przetwarzania rzepaku – dodawane do oleju napędowego

Co to jest biodiesel? Estry często nazywa się biodiesel’em. Jest to ekologiczne, nietoksyczne i odnawialne paliwo ulegające rozkładowi biologicznemu, o niemal identycznych właściwościach jak olej napędowy.
Biodiesel to mieszanka oleju napędowego i dodatków pochodzenia roślinnego tzw. estrów (metylowych lub etylowych) wyższych kwasów tłuszczowych. Estry otrzymuje się np. z rzepaku.

Proces: Ideą produkcji biopaliwa z oleju rzepakowego jest reakcja podwójnej wymiany triglicerydów i małocząsteczkowych alkoholi alifatycznych (C1 – C4, głównie metylowego) do estrów wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny wg reakcji trans estryfikacji:

Olej rzepakowy + Metanol = Diester + Gliceryna
100kg + 10kg = 100kg + 10kg

Przykład procesu:

Wykorzystanie:
-Rzepakowe paliwo miesza się w dowolnych proporcjach z paliwami z ropy naftowej. Do zasilania silników wysokoprężnych stosowane mogą być więc zarówno 100% estry, jak i ich mieszaniny z olejem napędowym.
-Estry metylowe kwasów tłuszczowych to również atrakcyjny surowiec dla przetwórstwa chemicznego. Zastosowanie estrów w sektorze niepaliwowym jest znacznie mniej narażone na elementy ryzyka i niepewności związanego z redukcją podatku akcyzowego.
-Estry mogą też być stosowane jako paliwo opałowe używane w kotłach grzewczych.

Definicje wprowadzone ustawą o biopaliwach
Biokomponenty – ester lub bioetanol
Ester – estry metylowe albo etylowe wyższych kwasów tłuszczowych
Bioetanol – odwodniony alkohol etylowy
Biopaliwa – paliwa z zawartością powyżej 5% biokomponentów
Paliwa ciekłe – paliwa z zawartością do 5% biokomponentów

Oznaczenia w UE
W żadnym kraju Unii Europejskiej nie stosuje się dodatkowych dystrybutorów na stacjach paliw jeśli paliwa te spełniają normy. Benzyny z zawartością etanolu do 5% nie są szczególnie oznakowane, gdyż spełniają normę EN 228, zaś mieszanka 95% oleju napędowego i 5% estrów metylowych oleju rzepakowego spełnia normę EN 590 obowiązującą w Unii Europejskiej dla ON.

Doświadczenia innych krajów Wieloletnie doświadczenia krajów Europy Zachodniej, które produkują paliwa z 5% dodatkiem estru rzepakowego wykazują, że:

-nie ma negatywnych skutków na silniki, wręcz odwrotnie – następuje poprawa właściwości paliw
-nie wymagane są żadne dostosowania silników nawet starszych modeli
-stosowanie biokomponentu jest popierane przez koncerny samochodowe (np. Peugeot, Renault, Iveco) i petrochemiczne (np. TotalFinaElf)

Źródło:
Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *