Bilans gazu ziemnego dla Polski

Bilans gazu ziemnego wysokometanowego (2007)

Wydobycie: 1838 mln m3
Odmetanowanie kopalń: 379 mln m3
Z odazotowania gazu: 914 mln m3
Zakup z zagranicy: 9598 mln m3
Sprzedaż za granicę: 42 mln m3
Zmiana zapasów: -266 mln m3

Zużycie krajowe: 12 953 mln m3
w tym:
– zużycie na cele produkcyjne: 7754 mln m3
– zużycie w gospodarstwach domowych: 3374 mln m3
– do przetwarzania na inne paliwa gazowe: 66 mln m3
– straty przesyłu i dystrybucji: 56 mln m3

Średnia wartość opałowa [MJ/m3]: 36

Bilans gazu ziemnego zaazotowanego (2007)

Wydobycie: 3494 mln m3

Z domieszania gazu wysokometanowego: 66 mln m3

Zużycie krajowe: 3560 mln m3
w tym:
– zużycie na cele produkcyjne: 1330 mln m3
– zużycie w gospodarstwach domowych: 474 mln m3
– do przetwarzania na inne paliwa gazowe: 984 mln m3
– straty przesyłu i dystrybucji: 26 mln m3

Średnia wartość opałowa [MJ/m3]: 26

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *