BASF jako pierwsza firma chemiczna przystępuje do Sustainability Consortium

BASF jako pierwsza firma chemiczna na świecie został członkiem Sustainability Consortium w USA. Sustainability Consortium jest niezależną międzynarodową organizacją stawiającą sobie za cel wypracowanie podstaw naukowych dla innowacyjnych i bardziej zrównoważonych produktów. Sieć zrzeszająca firmy handlowe oraz producentów dóbr konsumpcyjnych chce między innymi opracować standardy analiz cyklu życiowego produktów uwzględniające w równym stopniu aspekty ekologiczne, społeczne i ekonomiczne.
„BASF w swojej strategii umieścił na stałe zasady zrównoważonego rozwoju, przejrzystości i odpowiedzialnego postępowania. Cele Sustainability Consortium pasują więc doskonale do tego, jak postrzegamy samych siebie” – stwierdza Kurt Bock, CEO w BASF Corporation. „Cieszymy się z tego, że jesteśmy częścią sieci, w której przedsiębiorstwa i osoby indywidualne pracują nad wspólnym zrozumieniem dla zrównoważonych dóbr konsumpcyjnych i łańcuchów dostaw”.

więcej informacji w PDF’ie

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *